2 ชั่วโมง

หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Microsoft)

Microsoft Sway (2 ชั่วโมง)

การใช้โปรแกรม Microsoft Sway

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
การใช้โปรแกรม Microsoft Sway
โครงสร้างหลักสูตร
การใช้โปรแกรม Microsoft Sway 1 ชั่วโมง 41 นาที
การนำเข้าข้อมูล 18 นาที
มุมมอง และโครงสร้างงาน 7 นาที
เนื้อหาและรูปแบบข้อมูล 53 นาที
แสดงและแบ่งปัน 21 นาที
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Microsoft Sway (2 ชั่วโมง)

การใช้โปรแกรม Microsoft Sway

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7