2 ชั่วโมง

หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Microsoft)

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
Microsoft PowerPoint
โครงสร้างหลักสูตร
Microsoft PowerPoint 1 ชั่วโมง 48 นาที
Microsoft PowerPoint 1 ชั่วโมง 48 นาที

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์