สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้ร่วมกับกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและระบบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ในปีงบประมาณ 2556 – 2563 ทำให้มีมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย รวมทั้งการนำร่องจัดตั้งองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่พร้อมจะรองรับการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพแล้วนั้น

               สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เล็งเห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองของคนในแต่ละอาชีพ จึงได้มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ (E–Training) ผ่านเว็บไซต์ http://e-training.tpqi.go.th โดยเปิดใช้งานแก่บุคคลทั่วไปเมื่อปี พ.ศ. 2562 และในปี พ.ศ. 2563 สถาบันฯได้มีการปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัย เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


โดยท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

Tel: 0-2035-4900
E-mail: [email protected] 
Facebook: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
Line Official: @tpqi

 

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.82