2 ชั่วโมง

หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Microsoft), TPQI x กยศ. (กิจกรรมจิตสาธารณะ)

Microsoft Excel (2 ชั่วโมง)

Microsoft Excel

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
เริ่มต้นด้วยการเปิดโปรแกรม Excel การจัดการข้อมูลในแผ่นงาน
 • Selection หรือการเลือกข้อมูลมาใช้งาน
 • การทำข้อมูล AutoFill
การคำนวณและแปลงข้อมูล
 • การคำนวนผลข้อมูลที่มีจำนวนมากโดยการใช้จุด Handle
 • การคำนวนโดยใช้ RAND
 • การคำนวนโดยใช้ RANDBETWEEN
 • การทำข้อมูลในคอลัมน์ให้เป็นตัวหนา
 • การเลือกข้อมูลบางเซลโดยการเลือกเฉพาะกลุ่ม
 • การเคลียร์ข้อมูลทั้งหมด Sheet
การกำหนดข้อมูล
 • การกำหนดข้อมูลตามเงื่อนไข
 • การเคลียร์ให้ตัวเลขเป็นสีเหมือนเดิม
การใช้สูตรและฟังก์ชั่น
 • การใช้สูตร IF เพื่อกำหนดเงื่อนไขในการคำนวณหาโบนัสให้กับพนักงาน
สร้างและปรับแต่ง PivotTables และ PivotCharts
 • การสร้าง Pivot Tables
 • ขั้นตอนการสร้างและปรับแต่ง Pivot Tables และ Pivot charts
 • การสร้าง slicers
 • การสร้าง 3D Map
 • การปรับแต่ง field selections และ options
โครงสร้างหลักสูตร
Microsoft Excel 2 ชั่วโมง 37 นาที
Microsoft Excel 2 ชั่วโมง 37 นาที

Microsoft Excel (2 ชั่วโมง)

Microsoft Excel

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.82