3 ชั่วโมง

หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Microsoft)

Microsoft Power Platform

Microsoft Power Platform

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
Microsoft Power Platform
โครงสร้างหลักสูตร
Microsoft Power Platform 2 ชั่วโมง 43 นาที
Microsoft Power Platform 2 ชั่วโมง 43 นาที

Microsoft Power Platform

Microsoft Power Platform

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์