3 ชั่วโมง

หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Microsoft)

Microsoft Word

Microsoft Word

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
Microsoft Word
โครงสร้างหลักสูตร
การใช้ Microsoft Word เบื้องต้น 3 ชั่วโมง 18 นาที
การใช้ Microsoft Word เบื้องต้น 3 ชั่วโมง 18 นาที

Microsoft Word

Microsoft Word

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์