3 ชั่วโมง

หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Microsoft)

Microsoft PowerBI

Microsoft PowerBI

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
Microsoft PowerBIMicrosoft PowerBI
โครงสร้างหลักสูตร
Microsoft PowerBI 3 ชั่วโมง
Microsoft PowerBI 3 ชั่วโมง

Microsoft PowerBI

Microsoft PowerBI

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์