2 ชั่วโมง

หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Microsoft)

การพัฒนาสมรรถนะ Digital Literacy (2 ชั่วโมง)

Digital Literacy (DL)

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
Microsoft Digital Literacy and Cyber Security Digital Literacy
 • Digital Literacy คืออะไร
 • ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง 9 ด้าน
 • ประโยชน์ของการพัฒนา Digital Literacy
 • เทคนิคการใช้งาน Computer ในการใช้งาน Aero Snap สำหรับการ Copy ย้าย ลบ ข้อมูล
 • เทคนิคการใช้ Full Text Search ต่าง ๆ
 • เทคนิคการใช้เครื่องมือ Capture ภาพ และ อัดวีดีโอเพื่อใช้ประกอบการทำงาน
 • เว็บไซต์คูล ๆ ที่มีประโยชน์ในการตกแต่งภาพ
 • เว็บไซต์ ที่ใช้สร้าง E-Book อย่างง่าย ๆ
 • เครื่องมือการสร้าง QR Code เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน
 • การทำแบบสอบถาม ออนไลน์ด้วย Microsoft form
 • ข้อต้องรู้ พ.ร.บ.​คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่
โครงสร้างหลักสูตร
Digital Literacy (DL) 1 ชั่วโมง 56 นาที
Digital Literacy (DL) 1 ชั่วโมง 56 นาที
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาสมรรถนะ Digital Literacy (2 ชั่วโมง)

Digital Literacy (DL)

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7