2 ชั่วโมง

หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Microsoft)

Digital Literacy (DL)

Digital Literacy (DL)

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
Digital Literacy (DL)
โครงสร้างหลักสูตร
Digital Literacy (DL) 1 ชั่วโมง 56 นาที
Digital Literacy (DL) 1 ชั่วโมง 56 นาที
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Digital Literacy (DL)

Digital Literacy (DL)

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง