(จำนวน 6 ชั่วโมง)

TPQI - Virtual Classroom All

WellHotel Standards for Hotel Top Management (จำนวน 6 ชั่วโมง)

วิทยากร : นายแพทย์สมพร คำผง ตัวแทนฝ่ายบริหาร Global Healthcare Accreditation และคณะ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร "WellHotel Standards for Hotel Top Management" 
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.30 น. ผ่าน Zoom VDO Conference

  • หลักสูตรนี้ สอนผ่านระบบ Zoom VDO Conference ผู้เรียนควรเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแท็ปเล็ต เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่าน Zoom ได้
  • เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน เพื่อเข้าสู่กลุ่ม Line Openchat               
    (หรือ คลิ๊กที่นี https://line.me/ti/g2/_cgfxHELDGql2D5fRbFuLw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
  • Passcode : TPQI1234
  • สำหรับติดต่อสื่อสารกับทีมวิทยากรและทีมงานสนับสนุนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

  • สู่กลุ่ม Line Openchat   
     
                  หลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการโรงแรม ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Destination) เช่น สปา นวดไทย ที่มีความต้องการพัฒนาและยกระดับการให้บริการสู่ที่หมายปลายทางสำหรับ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism Destination ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน GHA WellHotel® โดยให้รู้จักประเด็นที่ต้องคำนึงถึงในการบริหารจัดการโรงแรม ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
                  หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ Global Healthcare Accreditation 
โครงสร้างหลักสูตร
หัวข้ออบรม 5 ชั่วโมง 21 นาที
WellHotel Standards for Hotel Top Management EP.1 2 ชั่วโมง 44 นาที
WellHotel Standards for Hotel Top Management EP.2 2 ชั่วโมง 36 นาที
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

WellHotel Standards for Hotel Top Management (จำนวน 6 ชั่วโมง)

วิทยากร : นายแพทย์สมพร คำผง ตัวแทนฝ่ายบริหาร Global Healthcare Accreditation และคณะ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง