(จำนวน 3 ชั่วโมง)

TPQI - Virtual Classroom All

พัฒนาบุคลากรมืออาชีพเพื่อเป็น Wellness Destination (จำนวน 3 ชั่วโมง)

วิทยากร : นายแพทย์สมพร คำผง ตัวแทนฝ่ายบริหาร Global Healthcare Accreditation และคณะ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร "พัฒนาบุคลากรมืออาชีพเพื่อเป็น Wellness Destination" 
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ผ่าน Zoom VDO Conference

  • หลักสูตรนี้ สอนผ่านระบบ Zoom VDO Conference ผู้เรียนควรเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแท็ปเล็ต เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่าน Zoom ได้
  • เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน เพื่อเข้าสู่กลุ่ม Line Openchat               
    (หรือ คลิ๊กที่นี่่ https://line.me/ti/g2/WNGhUM_iF5qt3gEOouYFQA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
  • Passcode : TPQI1234
  • สำหรับติดต่อสื่อสารกับทีมวิทยากรและทีมงานสนับสนุนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

  • สู่กลุ่ม Line Openchat   
     
                  หลักสูตรเพื่อพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถานประกอบการโรงแรม ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Destination) เช่น สปา นวดไทย ที่มีความต้องการพัฒนาและยกระดับการให้บริการสู่ที่หมายปลายทางสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism Destination ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน GHA WellHotel® ซึ่งองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดในการให้บริการแก่ผู้เดินทางเพื่อสุขภาพคือพนักงานของโรงแรม การฝึกอบรมที่เพียงพอสําหรับพนักงานแต่ละคนในทุกระดับองค์กรเป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาและแขกแต่ละคนดําเนินไปอย่างไร้ที่ติซึ่งจะสร้างลูกค้าซํ้า นอกจากนี้ยังจะช่วยให้โรงแรมสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในอุตสาหกรรม
                  หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ Global Healthcare Accreditation 
โครงสร้างหลักสูตร
หัวข้อการอบรม 2 ชั่วโมง 59 นาที
พัฒนาบุคลากรมืออาชีพเพื่อเป็น Wellness Destination 2 ชั่วโมง 59 นาที
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาบุคลากรมืออาชีพเพื่อเป็น Wellness Destination (จำนวน 3 ชั่วโมง)

วิทยากร : นายแพทย์สมพร คำผง ตัวแทนฝ่ายบริหาร Global Healthcare Accreditation และคณะ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.82