(จำนวน 3 ชั่วโมง)

TPQI - Virtual Classroom All

พัฒนาการจัดการบัญชีและการเงินอย่างมืออาชีพเพื่อเป็น Wellness Destination (จำนวน 3 ชั่วโมง)

วิทยากร : นายแพทย์สมพร คำผง ตัวแทนฝ่ายบริหาร Global Healthcare Accreditation และคณะ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร "พัฒนาการจัดการบัญชีและการเงินอย่างมืออาชีพเพื่อเป็น Wellness Destination
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่าน Zoom VDO Conference

  • หลักสูตรนี้ สอนผ่านระบบ Zoom VDO Conference ผู้เรียนควรเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแท็ปเล็ต เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่าน Zoom ได้
  • เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน เพื่อเข้าสู่กลุ่ม Line Openchat               
    (หรือ คลิ๊กที่นี่่ https://line.me/ti/g2/9NXp8RqbStX2LZmVMzqaQg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
  •  Passcode : TPQI1234 
  • สำหรับติดต่อสื่อสารกับทีมวิทยากรและทีมงานสนับสนุนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

  • สู่กลุ่ม Line Openchat 
  •  
  •                 หลักสูตรภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ Global Healthcare Accreditation เพื่อพัฒนางานด้านบัญชีและการเงินในสถานประกอบการโรงแรม ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Destination) เช่น สปา นวดไทย ที่มีความต้องการพัฒนาและยกระดับการให้บริการสู่ Wellness Tourism Destination ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน GHA WellHotel® เนื่องจากลักษณะพื้นฐานของบริการด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพ การลดความเครียดเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นกระบวนการชำระเงินการเข้าพักของนักท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพจะต้องราบรื่นและโปร่งใสตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อเป็นแรงจูงใจที่ดีสำหรับผู้รับบริการให้หันมาใช้บริการของเรา
โครงสร้างหลักสูตร
หัวข้อการอบรม 2 ชั่วโมง 48 นาที
พัฒนาการจัดการบัญชีและการเงินอย่างมืออาชีพเพื่อเป็น Wellness Destination 2 ชั่วโมง 48 นาที

พัฒนาการจัดการบัญชีและการเงินอย่างมืออาชีพเพื่อเป็น Wellness Destination (จำนวน 3 ชั่วโมง)

วิทยากร : นายแพทย์สมพร คำผง ตัวแทนฝ่ายบริหาร Global Healthcare Accreditation และคณะ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์