(จำนวน 3 ชั่วโมง)

TPQI - Virtual Classroom All

พัฒนาการบริการส่วนหน้าอย่างมืออาชีพเพื่อเป็น Wellness Destination (จำนวน 3 ชั่วโมง)

วิทยากร : นายแพทย์สมพร คำผง ตัวแทนฝ่ายบริหาร Global Healthcare Accreditation และคณะ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร "พัฒนาการบริการส่วนหน้าอย่างมืออาชีพเพื่อเป็น Wellness Destination" 
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ผ่าน Zoom VDO Conference

  • หลักสูตรนี้ สอนผ่านระบบ Zoom VDO Conference ผู้เรียนควรเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแท็ปเล็ต เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่าน Zoom ได้
  • เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน เพื่อเข้าสู่กลุ่ม Line Openchat               
    (หรือ คลิ๊กที่นี่่ https://line.me/ti/g2/18gFuHJnIc7jenLRCJxMyA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
  •  Passcode : TPQI1234 
  • สำหรับติดต่อสื่อสารกับทีมวิทยากรและทีมงานสนับสนุนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

  • สู่กลุ่ม Line Openchat   

     

            หลักสูตรภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ Global Healthcare Accreditation เพื่อพัฒนางานบริการส่วนหน้าในสถานประกอบการโรงแรม ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Destination) เช่น สปา นวดไทย ที่มีความต้องการพัฒนาและยกระดับการให้บริการสู่ที่หมายปลายทางสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism Destination ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน GHA WellHotel® ซึ่งแผนกงานต้อนรับส่วนหน้า หรือ Front Office นับว่าเป็นแผนกที่สำคัญที่สุดอีกแผนกหนึ่ง เนื่องจากเป็นจุดแรกที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า และเป็นจุดสุดท้ายที่ลูกค้าจะต้องติดต่ออีกครั้งเมื่อใช้บริการเสร็จสิ้น แผนกงานต้อนรับส่วนหน้าจึงเปรียบเสมือนศูนย์รวมหลักของการให้บริการลูกค้า ดังนั้นการจัดการงานบริการส่วนหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐาน จะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในการบริการที่ดีของโรงแรม ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Destination) เช่น สปา นวดไทย ทำให้ลูกค้าอยากกลับมาใช้บริการอีกครั้ง

โครงสร้างหลักสูตร
หัวข้อการอบรม 3 ชั่วโมง 17 นาที
พัฒนาการบริการส่วนหน้าอย่างมืออาชีพเพื่อเป็น Wellness Destination 3 ชั่วโมง 17 นาที
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาการบริการส่วนหน้าอย่างมืออาชีพเพื่อเป็น Wellness Destination (จำนวน 3 ชั่วโมง)

วิทยากร : นายแพทย์สมพร คำผง ตัวแทนฝ่ายบริหาร Global Healthcare Accreditation และคณะ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7