(จำนวน 3 ชั่วโมง)

TPQI - Virtual Classroom All

พัฒนาการจัดการการขายและการตลาดอย่างมืออาชีพเพื่อเป็น Wellness Destination (จำนวน 3 ชั่วโมง)

วิทยากร : นายแพทย์สมพร คำผง ตัวแทนฝ่ายบริหาร Global Healthcare Accreditation และคณะ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร "พัฒนาการจัดการการขายและการตลาดอย่างมืออาชีพเพื่อเป็น Wellness Destination
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่าน Zoom VDO Conference

  • หลักสูตรนี้ สอนผ่านระบบ Zoom VDO Conference ผู้เรียนควรเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแท็ปเล็ต เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่าน Zoom ได้
  • เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน เพื่อเข้าสู่กลุ่ม Line Openchat               
    (หรือ คลิ๊กที่นี่่ https://line.me/ti/g2/Qj6MTS3UlMwlTealPRN1Uw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
  •  Passcode : TPQI1234 
  • สำหรับติดต่อสื่อสารกับทีมวิทยากรและทีมงานสนับสนุนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

  • สู่กลุ่ม Line Openchat 
  •  
  •                 หลักสูตรภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ Global Healthcare Accreditation เพื่อพัฒนางานด้านการขายและการตลาดในสถานประกอบการโรงแรม ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Destination) เช่น สปา นวดไทย ที่มีความต้องการพัฒนาและยกระดับการให้บริการสู่ Wellness Tourism Destination ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน GHA WellHotel® เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ผู้ประกอบการด้านการบริการที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากได้รับการส่งเสริมบริการด้านสุขภาพและเวลเนสผ่านช่องทางการขาย การค้นหาข้อมูลทางออนไลน์นั้นง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก ผลลัพธ์สุดท้ายคือนักท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอาจเลือกที่พักที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ฝ่ายขายและการตลาดจึงจำเป็นต้องระมัดระวังไม่ให้มีการกล่าวอ้างที่เป็นเท็จหรือเกินจริงมากเกินไป ข้อมูลที่ให้แก่ผู้มาใช้บริการจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดและอยากกลับมาใช้บริการซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
โครงสร้างหลักสูตร
หัวข้อการอบรม 2 ชั่วโมง 42 นาที
พัฒนาการจัดการการขายและการตลาดอย่างมืออาชีพเพื่อเป็น Wellness Destination 2 ชั่วโมง 42 นาที
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาการจัดการการขายและการตลาดอย่างมืออาชีพเพื่อเป็น Wellness Destination (จำนวน 3 ชั่วโมง)

วิทยากร : นายแพทย์สมพร คำผง ตัวแทนฝ่ายบริหาร Global Healthcare Accreditation และคณะ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง