3 ชั่วโมง

หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Microsoft)

Microsoft PowerPoint Intermediate (3 ชั่วโมง)

หน่วยสมรรถนะในมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล หน่วยสมรรถนะที่ 2003 ใช้โปรแกรมนำเสนอ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
หน่วยสมรรถนะในมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล หน่วยสมรรถนะที่ 2003 ใช้โปรแกรมนำเสนอ ภายใต้ความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน เฟสที่ 2 ระหว่าง บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), สำนักงาน UNESCO ประเทศไทย, JobsDB, และมูลนิธิกองทุนไทย
โครงสร้างหลักสูตร
ใช้โปรแกรมนำเสนอ 2 ชั่วโมง 44 นาที
จัดการงานนำเสนอ 16 นาที
ใช้งานข้อความบนสไลด์ 21 นาที
แทรกวัตถุลงบนงานนำเสนอ: การทำงานและปรับแต่งรูปวาด 23 นาที
แทรกวัตถุลงบนงานนำเสนอ: การทำงานและปรับแต่งรูปวาด 23 นาที
แทรกวีดีโอบนสไลด์ 16 นาที
กำหนดการเคลื่อนไหว: แผ่นสไลด์ 11 นาที
กำหนดการเคลื่อนไหว: วัตถุภายในสไลด์ 24 นาที
ตั้งค่างานนำเสนอ  26 นาที
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Microsoft PowerPoint Intermediate (3 ชั่วโมง)

หน่วยสมรรถนะในมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล หน่วยสมรรถนะที่ 2003 ใช้โปรแกรมนำเสนอ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7