4 ชั่วโมง

หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Microsoft)

Microsoft Word Intermediate (4 ชั่วโมง)

หน่วยสมรรถนะในมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล หน่วยสมรรถนะที่ 2001 ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
-
โครงสร้างหลักสูตร
ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (Microsoft Word Intemediate) 3 ชั่วโมง 44 นาที
จัดการกับย่อหน้าในเอกสาร 22 นาที
จัดการงานเอกสาร 33 นาที
จัดรูปแบบข้อความ 34 นาที
แทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร: การทำงานและปรับแต่งรูปภาพและรูปวาด 29 นาที
แทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร: การทำงานและการปรับแต่งตาราง 20 นาที
จัดรูปแบบเอกสาร 22 นาที
สารบัญและหน้าปก 23 นาที
จดหมายเวียน 15 นาที
พิมพ์เอกสาร 9 นาที
ตรวจทานงานเอกสาร 12 นาที
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Microsoft Word Intermediate (4 ชั่วโมง)

หน่วยสมรรถนะในมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล หน่วยสมรรถนะที่ 2001 ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7