150 นาที

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย
Test

อาชีพช่างทำผมบุรุษ ชั้น 1

อาชีพช่างทำผมบุรุษ ชั้น 1

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
            ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมของช่างผู้ปฏิบัติงาน ความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมในการให้บริการได้ ตลอดจนมีความรู้ในการจัดแต่งทรงผม บำรุงรักษาเส้นผม และหนังศีรษะได้
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 32 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 12 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 9 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 13 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 13 นาที
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

อาชีพช่างทำผมบุรุษ ชั้น 1

อาชีพช่างทำผมบุรุษ ชั้น 1

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง