150 นาที

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย

อาชีพช่างทำผมสตรี ชั้น 4

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ใน อาชีพช่างทำผมสตรี ชั้น 4 สามารถสระผม ไดร์ผม ล้างผม ทั้งเพื่องานตัด ซอย เซท และทำเคมีได้

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจในการการให้คำปรึกษาก่อนรับบริการ และให้คำแนะนำหลังการบริการแก่ผู้ขอรับบริการ ตลอดจนมีความรู้ในการวิเคราะห์เส้นผม และโครงสร้างศีรษะ รวมถึงสามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการออกแบบทรงผม ตัด ซอยผมสตรี ทั้งยังสามารถถวิเคราะห์เส้นผมเพื่อการทำเคมี สี ดัด ยืด เลือกใช้ประเภทของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ในการทำเคมีให้เหมาะสมกับสภาพเส้นผม สภาพหนังศีรษะ และประเภทของงาน และสามารถทำการยืดผม ดัดผม และทำสีผมได้
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 33 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 11 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 11 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 นาที

อาชีพช่างทำผมสตรี ชั้น 4

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ใน อาชีพช่างทำผมสตรี ชั้น 4 สามารถสระผม ไดร์ผม ล้างผม ทั้งเพื่องานตัด ซอย เซท และทำเคมีได้

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์