180 นาที

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย

อาชีพช่างทำผมสตรี ชั้น 2

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ใน อาชีพช่างทำผมสตรี ชั้น 2 สามารถสระผม ไดร์ผม ล้างผม ทั้งเพื่องานตัด ซอย เซท และทำเคมีได้

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมของช่างผู้ปฏิบัติงาน ความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมในการให้บริการ รวมถึงมีความรู้ในการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการจัดแต่งทรงผม จัดแต่งทรงผมได้ตามความต้องการของผู้รับบริการ ทั้งยังสามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับการม้วนดัด ม้วนโรล และเกล้าผม ได้เหมาะสม ทำการม้วนเพื่อดัด ม้วนโรลเพื่อเซ็ท และเกล้าผม ตลอดจนออกแบบ  และจัดทำแบบฟอร์มประวัติของผู้รับบริการในรูปแบบกระดาษ หรือสื่อประเภทอื่นๆ เพื่อจัดเก็บ บันทึกข้อมูลประวัติของผู้รับบริการได้
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 43 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 12 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 11 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 4 10 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 นาที

อาชีพช่างทำผมสตรี ชั้น 2

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ใน อาชีพช่างทำผมสตรี ชั้น 2 สามารถสระผม ไดร์ผม ล้างผม ทั้งเพื่องานตัด ซอย เซท และทำเคมีได้

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์