150 นาที

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน

อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร ชั้น 2

อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร ชั้น 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
           ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของกฎจราจรและความปลอดภัย ทั้งยังสามารถเตรียมความพร้อมของรถทัวร์โดยสาร ผู้ขับขี่ก่อนออกรถให้บริการ รวมทั้งจัดการการเดินรถก่อน-หลัง และขณะเดินทาง ตลอดจนจัดการอุบัติเหตุ แก้ไขปัญหาฉุกเฉินในขณะเดินทางได้ สื่อสาร และให้การบริการแก่ผู้โดยสารได้
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 44 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 4 12 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 14 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 14 นาที

อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร ชั้น 2

อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร ชั้น 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์