100 นาที

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

อาชีพเจ้าหน้าที่อาวุโสส่งออกและนำเข้า ชั้น 2

อาชีพเจ้าหน้าที่อาวุโสส่งออกและนำเข้า ชั้น 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
อาชีพเจ้าหน้าที่อาวุโสส่งออกและนำเข้า ชั้น 2
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 0 วินาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 12 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 12 นาที

อาชีพเจ้าหน้าที่อาวุโสส่งออกและนำเข้า ชั้น 2

อาชีพเจ้าหน้าที่อาวุโสส่งออกและนำเข้า ชั้น 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์