150 นาที

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย

อาชีพช่างทำผมบุรุษ ชั้น 4

อาชีพช่างทำผมบุรุษ ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
            ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจในการการให้คำปรึกษาก่อนรับบริการ และให้คำแนะนำหลังการบริการแก่ผู้ขอรับบริการ ตลอดจนมีความรู้ในการวิเคราะห์เส้นผม และโครงสร้างศีรษะ รวมถึงสามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการออกแบบทรงผมบุรุษ อาทิเช่น ผมทรงสูง ผมทรงกลาง ผมทรงต่ำ และผมทรงแฟชั่น รวมทั้งสามารถวิเคราะห์เส้นผมเพื่อการทำเคมี สี ดัด ยืด เลือกใช้ประเภทของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ในการทำเคมีให้เหมาะสมกับสภาพเส้นผม สภาพหนังศีรษะ และประเภทของงาน และสามารถทำการยืดผม ดัดผม และทำสีผมได้
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 32 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 11 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 11 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 14 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 14 นาที

อาชีพช่างทำผมบุรุษ ชั้น 4

อาชีพช่างทำผมบุรุษ ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7