นาที

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง ชั้น 3

อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง ชั้น 3
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 0 วินาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 11 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 11 นาที

อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง ชั้น 3

อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์