12 ชั่วโมง

TPQI - Virtual Classroom All, TPQI - GSB Virtual Classroom

การคัดแยกคุณภาพผลทุเรียน รุ่นที่ 2 (จำนวน 12 ชั่วโมง)

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาการคัดแยกผลิตผลทางการเกษตร อาชีพผู้ปฏิบัติงานคัดแยกคุณภาพทุเรียน

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คุณไม่มีสิทธิ์การเรียนคอร์สนี้
คำอธิบายหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สมาคมประชาสังคมชุมพร และองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ดำเนินการจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อจัดฝึกอบรมอาชีพผู้ปฏิบัติงานคัดแยกคุณภาพ ทุเรียน จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 6-7 กันยายน 2566 และรุ่นที่ 2 วันที่ 8-9 กันยายน 2566 
โครงสร้างหลักสูตร

การคัดแยกคุณภาพผลทุเรียน รุ่นที่ 2 (จำนวน 12 ชั่วโมง)

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาการคัดแยกผลิตผลทางการเกษตร อาชีพผู้ปฏิบัติงานคัดแยกคุณภาพทุเรียน

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คุณไม่มีสิทธิ์การเรียนคอร์สนี้

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.82