300 นาที

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ

อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 2

-

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
-
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 18 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 3 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 3 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 3 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 4 3 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 5 4 นาที
กระบวนารเข้าเข้ารับการประเมิน 11 นาที
วีดีทัศน์กระบวนารเข้าเข้ารับการประเมิน 11 นาที

อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 2

-

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์