300 นาที

สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน

อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2

-

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
-
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 55 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 3 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 15 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 4 0 วินาที
สาระการเรียนรู้ที่ 5 6 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 6 9 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 7 10 นาที
กระบวนารเข้าเข้ารับการประเมิน 12 นาที
วีดีทัศน์กระบสนการเข้ารับการประเมิน 12 นาที

อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2

-

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์