300 นาที

สาขาวิชาชีพช่างเชื่อม

อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ชั้น 3

อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
-
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง 9 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 34 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 20 นาที

อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ชั้น 3

อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์