60

สาขาวิชาชีพการกีฬา, ชุดฝึกอบรม / เปิดตัวใหม่, TPQI x กยศ. (กิจกรรมจิตสาธารณะ)

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพครูมวยไทยเพื่อการแข่งขันและอาชีพ ระดับ 5 (1 ชั่วโมง)

อาชีพครูมวยไทยเพื่อการแข่งขันและอาชีพ ระดับ 5

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมสมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการในการปฏิบัติงานของครูมวยไทยเพื่อการแข่งขันและอาชีพ ระดับขั้นสูง โดยสามารถการปฏิบัติหน้าที่การใช้องค์ประกอบวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับกีฬามวยไทยขั้นสูง จัดการแผนการสอนมวยไทยเพื่อการแข่งขัน ตลอดจนสามารถพัฒนาตนตาม คุณธรรม จริยธรรม และสืบสานอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย 
โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรม (Module Training) 49 นาที
MTC-SPM-2 การปฏิบัติหน้าที่ครูมวยไทยเพื่อการแข่งขันและอาชีพ ระดับขั้นสูง 16 นาที
MTC-CMV-1 การจัดการแผนการสอนมวยไทยเพื่อการแข่งขัน 10 นาที
SPT-CMO-1 การวางแผนการสอนมวยไทยเพื่อสุขภาพ 11 นาที
SPT-CMO-2 การพัฒนาตนตาม คุณธรรม จริยธรรม และสืบสานอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย 10 นาที

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพครูมวยไทยเพื่อการแข่งขันและอาชีพ ระดับ 5 (1 ชั่วโมง)

อาชีพครูมวยไทยเพื่อการแข่งขันและอาชีพ ระดับ 5

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.82