60

สาขาวิชาชีพการกีฬา, ชุดฝึกอบรม / เปิดตัวใหม่, TPQI x กยศ. (กิจกรรมจิตสาธารณะ)

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ ระดับ 5 (1 ชั่วโมง)

อาชีพครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ ระดับ 5

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมสมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนมวยไทยเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ขั้นสูง โดยสามารถปฏิบัติการสอนมวยไทยเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ขั้นสูง การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดบุคลากร ในการกำกับ ติดตาม ควบคุมการสอนมวยไทย ตลอดจนวางแผนการสอนมวยไทย เพื่อสุขภาพ และสามารถพัฒนาตนตาม คุณธรรม จริยธรรม และสืบสานอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย 
โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรม (Module Training) 32 นาที
MTH-SPM-2 การสอนมวยไทยเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ขั้นสูง 11 นาที
SPT-CMO-1 การวางแผนการสอนมวยไทยเพื่อสุขภาพ 11 นาที
SPT-CMO-2 การพัฒนาตนตาม คุณธรรม จริยธรรม และสืบสานอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย 10 นาที

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ ระดับ 5 (1 ชั่วโมง)

อาชีพครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ ระดับ 5

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.82