300 นาที

สาขาวิชาชีพช่างเชื่อม

อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ชั้น 2

อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ชั้น 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คุณไม่มีสิทธิ์การเรียนคอร์สนี้
คำอธิบายหลักสูตร
-
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง 12 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 37 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 20 นาที

อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ชั้น 2

อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ชั้น 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คุณไม่มีสิทธิ์การเรียนคอร์สนี้