60

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย, ชุดฝึกอบรม / เปิดตัวใหม่

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพพนักงานต้อนรับการบริการนวดไทย ระดับ 4

อาชีพพนักงานต้อนรับการบริการนวดไทย ระดับ 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมสมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการในการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับการบริการนวดไทย โดยสามารถสอบถามและบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ให้การต้อนรับและส่งเสริมการขายงานบริการนวดไทย และการจัดเก็บรายรับจากการให้บริการนวดไทยตลอดจนสามารถให้บริการนวดไทยตามหลักความปลอดภัยและสุขอนามัยได้
โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรม (Module Training) 29 นาที
BTR-CMO-1 การให้บริการนวดไทยตามหลักความปลอดภัยและสุขอนามัย 15 นาที
BTW-SPM-1 การปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับการบริการนวดไทย 13 นาที

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพพนักงานต้อนรับการบริการนวดไทย ระดับ 4

อาชีพพนักงานต้อนรับการบริการนวดไทย ระดับ 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.82