60

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย, ชุดฝึกอบรม / เปิดตัวใหม่

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 5

อาชีพผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 5

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมสมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดยสามารถให้บริการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ใช้ท่าฤาษีดัดตนในการบริการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพองค์รวมกับผู้รับบริการนวดไทย แก้ปัญหาเฉพาะหน้างานของการบริการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนสามารถให้บริการนวดไทยตามหลักความปลอดภัยและสุขอนามัยได้
โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรม (Module Training) 29 นาที
BTR-CMO-1 การให้บริการนวดไทยตามหลักความปลอดภัยและสุขอนามัย 15 นาที
BTH-SPM-1 การให้บริการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 14 นาที

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 5

อาชีพผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 5

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.82