110 นาที

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา

อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 5

อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 5

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
          ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม ทั้งยังสามารถจัดการและดำเนินการฝึกอบรม ตลอดจนสามารถติดตามและพัฒนาหลังการฝึกอบรมได้
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง 2 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 18 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 20 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 23 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 13 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน 13 นาที

อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 5

อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 5

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์