60

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, ชุดฝึกอบรม / เปิดตัวใหม่, TPQI x กยศ. (กิจกรรมจิตสาธารณะ)

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาแปรรูปผักและผลไม้ อาชีพผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ระดับ 3 (3 ชั่วโมง)

อาชีพผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ระดับ 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมสมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท และการประยุกต์ใช้เทคนิคสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลการผลิต ตรวจสอบการดำเนินการ เลือกใช้เทคนิค หรือ เครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคในการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบในระหว่างการผลิต การตรวจรับ การเตรียมวัตถุดิบ และการจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้
โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรม (Module Training) 22 นาที
FPS-SPM-1 การประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 12 นาที
FPS-SPM-2 การประยุกต์ใช้เทคนิคสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 10 นาที

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาแปรรูปผักและผลไม้ อาชีพผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ระดับ 3 (3 ชั่วโมง)

อาชีพผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ระดับ 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.82