60

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล, ชุดฝึกอบรม / เปิดตัวใหม่

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 4

อาชีพนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมสมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถจัดการช่องทางการขายออนไลน์ จัดการช่องทางการชำระเงิน จัดการช่องทางการจัดส่งสินค้า จัดการการบริการหลังการขาย จัดการคลังสินค้า ตลอดจนมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎหมายและความปลอดภัยในวิชาชีพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้
โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรม (Module Training) 51 นาที
ECM-SPM-1 การปฏิบัติการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 26 นาที
ECM-CMV-1 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎหมายและความปลอดภัยในวิชาชีพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 25 นาที

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 4

อาชีพนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7