60

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล, ชุดฝึกอบรม / เปิดตัวใหม่

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล ระดับ 6

อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล ระดับ 6

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมสมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนโครงการเชิงธุรกิจ เพื่อให้สามารถจัดทำแผนโครงการ ทบทวนกระบวนการสำหรับปรับปรุง วางแผนการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ ตลอดจนวางแผนการเฝ้าสังเกตสำหรับธุรกิจได้
โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรม (Module Training) 27 นาที
DSA-SPM-1 การจัดทำแผนโครงการเชิงธุรกิจ 27 นาที

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล ระดับ 6

อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล ระดับ 6

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.82