60

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล, ชุดฝึกอบรม / เปิดตัวใหม่

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล ระดับ 5

อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล ระดับ 5

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมสมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินข้อมูลทางธุรกิจ และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้เข้าใจในข้อมูลของธุรกิจ ตลอดจนทำการประเมินแบบจำลอง ประเมินภาพรวม จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของธุรกิจ และปรับใช้ความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลได้
โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรม (Module Training) 42 นาที
DTS-CMO-1 การประเมินข้อมูลทางธุรกิจ 20 นาที
DTS-CMO-2 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 22 นาที

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล ระดับ 5

อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล ระดับ 5

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.82