3 ชั่วโมง

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคาร และร้านอาหาร

"TPQI E-Training : พนักงานแม่บ้านโรงแรมระดับต้น"

อาชีพแม่บ้านโรงแรม ระดับ 1

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
-
โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลการเรียนรู้ 2 ชั่วโมง 59 นาที
LM-MC-HM-004 การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะของโรงแรม 14 นาที
LM-MC-HM-003 การสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในงานแม่บ้าน 14 นาที
LM-MC-HM-002 การแนะนำคำสั่งขั้นพื้นฐานแผนภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแม่บ้านเบื้องต้น 13 นาที
LM-MC-HM-001 การทำตามระเบียบปฏิบัติ ด้านสุขลักษณะในสถานที่ทำงาน 12 นาที
LM-MC-HM-005 การทำความสะอาดและจัดเตรียมห้องพักในโรงแรม 13 นาที
LM-MC-HM-006 ความรู้เรื่องผ้า และการซักรีด 19 นาที
LM-MC-HM-007 การทำความสะดอาดอุปกรณ์และพื้นผิวในโรงแรม 15 นาที
LM-MC-HM-008 การดูแลรักษาความปลอดภัยในงานแม่บ้าน 11 นาที
LM-MC-HM-009 การวางแผนและจัดการสิ่งแวดล้อมในงานแม่บ้านโรงแรม 17 นาที
LM-MC-HM-011 การให้บริการและการจัดเก็บข้อมูลในงานแม่บ้านโรงแรม 24 นาที
LM-MC-HM-014 การฝึกอบรม และการทำงานเป็นทีมในงานแม่บ้านโรงแรม 23 นาที

"TPQI E-Training : พนักงานแม่บ้านโรงแรมระดับต้น"

อาชีพแม่บ้านโรงแรม ระดับ 1

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.82