7 ชั่วโมง

TPQI - GSB Virtual Classroom

ผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร (จำนวน 7 ชั่วโมง)

โดย เชฟปึง นายไวภพ แซ่ปึง เชฟมืออาชีพ และที่ปรึกษารายการอาหารทั้งในและต่างประเทศ เชฟ แซม นริศ ศิริพร ผู้ช่วยเชฟโรงแรม พลายพลัส ระยอง

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คุณไม่มีสิทธิ์การเรียนคอร์สนี้
คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร "ผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร"
(มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม
ภัตตาคารและร้านอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร ระดับ 2)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  

ผ่าน Zoom VDO Conference 

หลักสูตรนี้ สอนผ่านระบบ Zoom VDO Conference ผู้เรียนควรเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแท็ปเล็ต
เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่าน Zoom ได้
เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน เพื่อเข้าสู่กลุ่ม

คลิ๊ก รหัส TPQI1234

 

โครงสร้างหลักสูตร

ผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร (จำนวน 7 ชั่วโมง)

โดย เชฟปึง นายไวภพ แซ่ปึง เชฟมืออาชีพ และที่ปรึกษารายการอาหารทั้งในและต่างประเทศ เชฟ แซม นริศ ศิริพร ผู้ช่วยเชฟโรงแรม พลายพลัส ระยอง

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คุณไม่มีสิทธิ์การเรียนคอร์สนี้

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7