64 ชั่วโมง

การฝึกอบรมโครงการ Local Hero (ความร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์), TPQI - Virtual Classroom All

โครงการ Local Hero รุ่นที่ 2 จัดโดย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน eCommerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

การฝึกอบรมโครงการ Local Hero (ความร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

โครงการ Local Hero รุ่นที่ 2  เรียนทุกวันอังคาร และ ศุกร์ เวลา 19.00 - 21.00 น. หัวข้อ : กลยุทธ์การทำการตลาดออนไลน์,  เทคนิคการขายสินค้าให้ขายได้กำไร
  หัวข้อ : มีช่อง YOUTUBE เป็นของตัวเอง  กับ อ.แบงค์
  หัวข้อ : การตลาดที่แท้ทรู :  TRUE ESSENCE OF MARKETING
  หัวข้อ : มีช่อง YOUTUBE เป็นของตัวเอง  กับ อ.แบงค์ 2
  หัวข้อ : จากกลยุทธ์สู่การลงมือทำ :  TURNS STRATEGY INTO ACTIONS
  หัวข้อ : เกษตรกรยุคใหม่ปรับตัวสู่การใช้ DATA
  หัวข้อ : STORYTELLING เล่าเรื่องอย่างไรให้ได้ยอดขาย เป็น CONTENT CREATOR กระเป๋าตุงเริ่มต้นอย่างไร 
  หัวข้อ : การสร้างแบรนด์ ผ่าน โลโก้ สีสัน ตัวอักษร รูปร่าง และการจัดวางองค์ประกอบให้กับแบรนด์ ออกี้ Day 2 : How to Creat Branding (Short Cut)  Logo/Color/Font/Shape and Composition
  หัวข้อ : WAR PRICE, ตั้งราคาอย่างไรให้ขายดี
  หัวข้อ : การสร้างแบรนด์ ผ่าน โลโก้ สีสัน ตัวอักษร รูปร่างและการจัดวางองค์ประกอบให้กับแบรนด์ ออกี้ Day 2 : How to Creat Branding (Short Cut Logo/Color/Font/Shape and Composition
  หัวข้อ : NEURO PHOTO SELLING,  ถ่ายภาพเป็นเห็นเงินล้าน
  หัวข้อ : การใช้โปรแกรม CANVA สำหรับสร้างแบรนด์ด้วยตัวเอง ออกี้ Day 3 : Canva for Branding
  หัวข้อ : NEURO VIDEO SELLING, POWER OF SHORT VIDEO เพิ่มยอดขายจากการทำวีดีโอสั้น
หัวข้อ : การใช้โปรแกรม CANVA บน COMPUTER ออกี้ Day 4 : Canva for Branding  On Computer
หัวข้อ : การแต่งภาพ และ ตัดต่อวีดีโอ  บนโทรศัพท์มือถือ

หัวข้อ : เกษตรกรยุคใหม่ปรับตัวสู่การใช้ DATA 2

โครงสร้างหลักสูตร
โครงการ Local Hero รุ่นที่ 2 64 ชั่วโมง 18 นาที
หัวข้อ : การตลาดเพื่อความเป็นเลิศ Local Hero Marketing For Excellence 2 ชั่วโมง 34 นาที
ปฐมนิเทศ 2 ชั่วโมง 9 นาที
หัวข้อ : การตลาดที่แท้ทรู True Essence of Marketing 2 ชั่วโมง 44 นาที
ห้อข้อ : จากกลยุทธ์สู่การลงมือทำ Turns Strategy Into Actions 2 ชั่วโมง 51 นาที
หัวข้อ : สอนการใช้ Platform เพื่อเก็บ Database สินค้า 3 ชั่วโมง 49 นาที
หัวข้อ : ขายด้วยภาพ + ถ่ายภาพเป็นเห็นเงินล้าน Photo Selling : Photo Link Systematic 3 ชั่วโมง 23 นาที
หัวข้อ : เกษตรกรยุคใหม่ปรับตัวสู่การใช้ DATA 2 ชั่วโมง 11 นาที
หัวข้อ : การสร้างแบรนด์สำหรับธุรกิจการเกษตร Day 1 : Branding for Agiculture Business 3 ชั่วโมง 9 นาที
หัวข้อ : เล่าเรื่องอย่างไรให้ขายดี 1 ชั่วโมง 43 นาที
หัวข้อ : การสร้างแบรนด์สำหรับธุรกิจการเกษตร Day 2 : How to Creat Branding (Short Cut) Logo/Color/Font/Shape and Compositon 2 ชั่วโมง 55 นาที
ภาครัฐกับการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ และการขายสินค้าออนไลน์นแบบคนทำงานประจำ 2 ชั่วโมง 12 นาที
การใช้โปรแกรม Canva สำหรับสร้างแบรนด์ด้วยตัวเอง Day 3 : Canva for Branding 2 ชั่วโมง 55 นาที
Youtuber สายเกษตร เริ่มต้นอย่างไร ลงมือทำอย่างไร 2 ชั่วโมง 21 นาที
Youtuber สายเกษตร ทำอย่างไรให้มีผู้ติดตาม และคลิปปัง 2 ชั่วโมง
การใช้โปรแกรม Canva สำหรับสร้างแบรนด์ด้วยตัวเอง ด้วยคอมพิวเตอร์ Day 4 : Canva for Branding (PC) 2 ชั่วโมง 35 นาที
Social Listening 101 ฟังเสียง ติดตามเทรนด์ ข้อมูลออนไลน์ด้วย Social Listening 2 ชั่วโมง 11 นาที
Power of Short Video เริ่มต้นเป็น TikToker ทำอย่างไร? 2 ชั่วโมง 50 นาที
บัญชีภาษีอย่างง่าย คู่เกษตรกรยุคใหม่ 2 ชั่วโมง 55 นาที
การสร้าง TikTok Shop LIVE ได้อย่างไรแม้ผู้ติดตามไม่ถึง 1000 และทำตะกร้าซื้อของขณะ LIVE 2 ชั่วโมง 9 นาที
SELLING SKILL 1 ชั่วโมง 9 นาที
สะสมลูกค้าตัวจริงด้วย Line OA และสร้าง ร้านค้าสุด PREMIUM บน LINE MY SHOP 1 ชั่วโมง 57 นาที
การทำคูปอง การทำบัตรสะสมแต้ม สร้าง Line My Shop การทำ Salepage รวม Link 2 ชั่วโมง 26 นาที
ทำอย่างไร จะยิงแอดได้แม่นยำ และเกิดยอดขายจริง และวิธีการทำรวม Link 2 ชั่วโมง 24 นาที
สร้างภาพหน้าปกวิดีโออย่างไร ให้น่าสนใจ และขายดีกว่าเดิม 3 ชั่วโมง 8 นาที
สร้าง และ ตัดต่อวิดีโอให้ขายดีด้วย TikTok และ Cap cut 3 ชั่วโมง 28 นาที

โครงการ Local Hero รุ่นที่ 2 จัดโดย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน eCommerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

การฝึกอบรมโครงการ Local Hero (ความร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7