12 ชั่วโมง

TPQI - Virtual Classroom All, TPQI - GSB Virtual Classroom

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ (Processing technology of food shelf life) ประเภทผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ (ภาคทฤษฎี) (จำนวน 12 ชั่วโมง)

ผศ.ดร. เจริญ เจริญชัย ดร.สิริวรรณ สุขนิคม รศ.ดร. นันทวัน เทอดไทย รศ.ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

การฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ
(Processing technology of food shelf life) กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผักและผลไม้ ภาคทฤษฎี
โครงการการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up)
วันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. -16.30  น.

ผ่าน Zoom VDO Conference 

หลักสูตรนี้ สอนผ่านระบบ Zoom VDO Conference ผู้เรียนควรเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแท็ปเล็ต
เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่าน Zoom ได้
เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน เพื่อเข้าสู่กลุ่ม

คลิ๊กกก!!! 
Passcode : TPQI1234

โครงสร้างหลักสูตร
วิดีโอการสอน 11 ชั่วโมง 38 นาที
EP01 5 ชั่วโมง 42 นาที
EP02 5 ชั่วโมง 56 นาที

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ (Processing technology of food shelf life) ประเภทผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ (ภาคทฤษฎี) (จำนวน 12 ชั่วโมง)

ผศ.ดร. เจริญ เจริญชัย ดร.สิริวรรณ สุขนิคม รศ.ดร. นันทวัน เทอดไทย รศ.ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.82