12 ชั่วโมง

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคาร และร้านอาหาร, ชุดฝึกอบรม / ตอบโจทย์ Soft Power

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ประเภทอาหารคาว ชั้น 1

อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ประเภทอาหารคาว ชั้น 1

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ประเภทอาหารคาว ชั้น 1
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 2 ชั่วโมง 48 นาที
วัตถุดิบเพื่อการประกอบอาหาร 13 นาที
อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 10 นาที
การจัดตกแต่ง นำเสนอ และบริการ 14 นาที
ความปลอดภัยในอาหารและการปฏิบัติงานครัว 12 นาที
การประกอบอาหารประเภทแกง 14 นาที
การประกอบอาหารประเภทยำ 16 นาที
การประกอบอาหาร ประเภทน้ำพริก เครื่องจิ้ม และเครื่องเคียง ของแนม 14 นาที
การหุง/นึ่ง/ต้มข้าว 16 นาที
การสุขาภิบาลอาหาร 9 นาที
การจัดวัตถุดิบ 13 นาที
การจัดการอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย 11 นาที
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร 8 นาที
การสื่อสารภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย 13 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 16 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 16 นาที

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ประเภทอาหารคาว ชั้น 1

อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ประเภทอาหารคาว ชั้น 1

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.82