12 ชั่วโมง

TPQI - Virtual Classroom All, TPQI - GSB Virtual Classroom

เพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรกรไทย สร้างรายได้ในถิ่นกำแพงเพชร (จำนวน 12 ชั่วโมง)

วิทยากร : นายนิมมาน ศรีเมฆานนท์ นางสาวธัญมน ตันแจ่มใส นายพชรพล พะระรามันห์ นายชาญวิทย์ แย้มเผือก

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คุณไม่มีสิทธิ์การเรียนคอร์สนี้
คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร "เพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรกรไทย สร้างรายได้ ในถิ่นกำแพงเพชร"
วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2565

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

 

โครงสร้างหลักสูตร

เพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรกรไทย สร้างรายได้ในถิ่นกำแพงเพชร (จำนวน 12 ชั่วโมง)

วิทยากร : นายนิมมาน ศรีเมฆานนท์ นางสาวธัญมน ตันแจ่มใส นายพชรพล พะระรามันห์ นายชาญวิทย์ แย้มเผือก

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คุณไม่มีสิทธิ์การเรียนคอร์สนี้