200 นาที

สาขาวิชาชีพการบิน

อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 3

อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
-
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 0 วินาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 8 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมิน 8 นาที

อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 3

อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์