60

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคาร และร้านอาหาร

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาธุรกิจอาหาร อาชีพผู้จัดการร้าน ระดับ 4

อาชีพผู้จัดการร้าน ระดับ 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

ศึกษาภาพรวมสมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินธุรกิจอาหาร โดยเข้าใจหลักการวางแผนกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอาหาร กระบวนการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจอาหาร เพื่อให้สามารถกำหนดเป้าหมายแผนในการดำเนินธุรกิจ กำหนดเป้าหมายจำนวนลูกค้าและรายได้เฉลี่ย วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้า (Trade zone) วางแผนอัตรากำลังคน สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ฝึกอบรมพนักงานตามมาตรฐาน รวมทั้งธำรงรักษาพนักงานตามข้อกําหนดขององค์กรและกฎหมายแรงงาน

โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรม (Module Training) 14 นาที
TFR-SM1 การวางแผนการดำเนินธุรกิจอาหาร 14 นาที
กระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 13 นาที
กระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 13 นาที
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาธุรกิจอาหาร อาชีพผู้จัดการร้าน ระดับ 4 3 นาที
THR-FBS-4 สื่อวีดิทัศน์แสดงขั้นตอนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาธุรกิจอาหาร อาชีพผู้จัดการร้าน ระดับ 4 3 นาที

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาธุรกิจอาหาร อาชีพผู้จัดการร้าน ระดับ 4

อาชีพผู้จัดการร้าน ระดับ 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.82