60

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ ระดับ 3

อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ ระดับ 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

ศึกษาภาพรวมสมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมระบบปรับอากาศ และการซ่อมระบบไฟฟ้าปรับอากาศรถยนต์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศรถยนต์ ซ่อม/เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ และทดสอบการทำงานของระบบปรับอากาศรถยนต์ รวมทั้งตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าปรับอากาศรถยนต์ ซ่อม/เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ และทดสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าปรับอากาศรถยนต์

โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรม (Module Training) 25 นาที
AGA-SM2 การซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ 10 นาที
AGA-SM3 การซ่อมระบบไฟฟ้าปรับอากาศรถยนต์ 14 นาที
กระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 13 นาที
กระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 13 นาที
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ ระดับ 3 3 นาที
ASV-CAR-AIR-3 สื่อวีดิทัศน์แสดงขั้นตอนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ ระดับ 3 3 นาที

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ ระดับ 3

อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ ระดับ 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7