60

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ระดับ 4

อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ระดับ 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

ศึกษาภาพรวมสมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินและควบคุมงานซ่อมตัวถังรถยนต์ เพื่อให้สามารถเตรียมแผนการซ่อมตัวถังรถยนต์ ตรวจสอบคุณภาพงานซ่อมตัวถังรถยนต์ ตลอดจนวิเคราะห์ วินิจฉัย และแก้ไขปัญหา หลังงานซ่อมศึกษาภาพรวมสมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินและควบคุมงานซ่อมตัวถังรถยนต์ เพื่อให้สามารถเตรียมแผนการซ่อมตัวถังรถยนต์ ตรวจสอบคุณภาพงานซ่อมตัวถังรถยนต์ ตลอดจนวิเคราะห์ วินิจฉัย และแก้ไขปัญหา หลังงานซ่อม

โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรม (Module Training) 11 นาที
AGB-SM5 การประเมิน และควบคุมงานซ่อมตัวถังรถยนต์ 11 นาที
กระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 13 นาที
กระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 13 นาที
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ระดับ 4 3 นาที
ASV-CAR-4 สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ระดับ 4 3 นาที

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ระดับ 4

อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ระดับ 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7