60

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ระดับ 3

อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ระดับ 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

ศึกษาภาพรวมสมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์แบบเฟรมอิสระ เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมก่อนการซ่อม ดำเนินการซ่อม และตรวจสอบหลังงานซ่อมชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์แบบเฟรมอิสระ ตลอดจนจัดเก็บเครื่องมือ ชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับงานซ่อมชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์แบบเฟรมอิสระหลังการใช้งาน

โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรม (Module Training) 12 นาที
AGB-SM4 การซ่อมชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์แบบเฟรมอิสระ 12 นาที
กระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 13 นาที
กระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 13 นาที
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ระดับ 3 3 นาที
ASV-CAR-3 สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ระดับ 3 3 นาที

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ระดับ 3

อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ระดับ 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7