90

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล

สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ ระดับที่ 1 การใช้งานพื้นฐาน

สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ ระดับที่ 1 การใช้งานพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับประชาชนไทยหลังสถานการณ์โควิด 19

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ ระดับที่ 1 การใช้งานพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับประชาชนไทยหลังสถานการณ์โควิด 19 มีเนื้อหาประกอบด้วย
  • ระบุหลักการใช้งานพื้นฐานของอีคอมเมิร์ซ
  • วิเคราะห์ตลาด หรือ กลุ่มเป้าหมาย
  • สร้างเนื้อหาเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายสินค้าและบริการ
  • ดำเนินการขายสินค้าและบริการ
  • ดำเนินการบรรจุเพื่อการจัดส่งและการติดตามสินค้าและบริการ
  • เลือกวิธีการรับชำระเงินในอีคอมเมิร์ซ
  • อธิบายกฎหมายเบื้องต้นและข้อตกลงเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ
โครงสร้างหลักสูตร
ระบุหลักการใช้งานพื้นฐานของอีคอมเมิร์ซ 31 นาที
ระบุระบบนิเวศ(Ecosystem) ของอีคอมเมิร์ซ 12 นาที
อธิบายหลักการอีคอมเมิร์ซ 19 นาที
วิเคราะห์ตลาด หรือ กลุ่มเป้าหมาย 3 นาที
วิเคราะห์ลูกค้า 2 นาที
วิเคราะห์ตลาด 1 นาที
สร้างเนื้อหาเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายสินค้าและบริการ 5 นาที
ระบุองค์ประกอบและโครงสร้างของเนื้อหา 3 นาที
จัดทำเนื้อหาสินค้าและบริการทางดิจิทัล 2 นาที
ดำเนินการบรรจุเพื่อการจัดส่งและการติดตามสินค้าและบริการ 2 นาที
เลือกวิธี Packaging เพื่อการจัดส่ง 1 นาที
เลือกวิธีการขนส่งและติดตามสินค้า 52 วินาที
ดำเนินการขายสินค้าและบริการ 9 นาที
สร้างช่องทางการขาย 4 นาที
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการ 4 นาที
เลือกวิธีการรับชำระเงินในอีคอมเมิร์ซ 2 นาที
ระบุช่องทางการชำระเงินและอธิบายกระบวนการในการรับชำระเงิน 2 นาที
อธิบายกฎหมายเบื้องต้นและข้อตกลงเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ 8 นาที
ระบุกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อีคอมเมิร์ซ 6 นาที
ดำเนินการด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซ 2 นาที

สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ ระดับที่ 1 การใช้งานพื้นฐาน

สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ ระดับที่ 1 การใช้งานพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับประชาชนไทยหลังสถานการณ์โควิด 19

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์