6 ชั่วโมง

TPQI - Virtual Classroom All, TPQI - GSB Virtual Classroom

Virtual Classroom : อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (จำนวน 6 ชั่วโมง)

โดยวิทยากร : ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

          

หลักสูตร “Virtual Classroom, สาขาวิชาชีพการบริการการศึกษา วิจัย และภาษา 
อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา”
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565

  • หลักสูตรนี้ สอนผ่านระบบ Zoom VDO Conference ผู้เรียนควรเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแท็ปเล็ต เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่าน Zoom ได้
  • เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน เพื่อเข้าสู่กลุ่ม Line Openchat (หรือ คลิ๊กที่นี้  - Passcode: TPQI1234) สำหรับติดต่อสื่อสารกับทีมวิทยากรและทีมงานสนับสนุนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

 

โครงสร้างหลักสูตร
หัวข้อการอบรม 5 ชั่วโมง 27 นาที
Virtual Classroom : อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา EP1 2 ชั่วโมง 38 นาที
Virtual Classroom : อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา EP2 2 ชั่วโมง 49 นาที

Virtual Classroom : อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (จำนวน 6 ชั่วโมง)

โดยวิทยากร : ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.82