6 ชั่วโมง

TPQI - Virtual Classroom All, TPQI - GSB Virtual Classroom

Virtual Classroom : อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (จำนวน 6 ชั่วโมง)

โดยวิทยากร : ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

          

หลักสูตร “Virtual Classroom, สาขาวิชาชีพการบริการการศึกษา วิจัย และภาษา 
อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา”
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565

  • หลักสูตรนี้ สอนผ่านระบบ Zoom VDO Conference ผู้เรียนควรเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแท็ปเล็ต เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่าน Zoom ได้
  • เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน เพื่อเข้าสู่กลุ่ม Line Openchat (หรือ คลิ๊กที่นี้  - Passcode: TPQI1234) สำหรับติดต่อสื่อสารกับทีมวิทยากรและทีมงานสนับสนุนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

 

โครงสร้างหลักสูตร
หัวข้อการอบรม 0 วินาที

Virtual Classroom : อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (จำนวน 6 ชั่วโมง)

โดยวิทยากร : ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์