7 ชัวโมง

TPQI - Virtual Classroom All, TPQI - GSB Virtual Classroom

โครงการ “ลั่นชัตเตอร์อย่างมืออาชีพ” หลักสูตร “จัดทิศทางของแสงอย่างมือโปร” (จำนวน 7 ชั่วโมง)

โดยวิทยากร : ครูแพท นางสาวพัชรินทร์ ไพศาลเสถียรวงศ์ ช่างภาพล้านวิว

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร “จัดทิศทางของแสงอย่างมือโปร”  
วันที่ 14 และวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 16.00 น. ผ่าน Zoom VDO Conference

หลักสูตรนี้ สอนผ่านระบบ Zoom VDO Conference ผู้เรียนควรเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแท็ปเล็ต

เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่าน Zoom ได้

เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน เพื่อเข้าสู่กลุ่ม Line Openchat 

คลิ๊ก Passcode: TPQI1234

โครงสร้างหลักสูตร
VDO 7 ชั่วโมง 13 นาที
EP01 3 ชั่วโมง 16 นาที
EP2 3 ชั่วโมง 57 นาที

โครงการ “ลั่นชัตเตอร์อย่างมืออาชีพ” หลักสูตร “จัดทิศทางของแสงอย่างมือโปร” (จำนวน 7 ชั่วโมง)

โดยวิทยากร : ครูแพท นางสาวพัชรินทร์ ไพศาลเสถียรวงศ์ ช่างภาพล้านวิว

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์